Opportunities

87
companies
1,019
Jobs

Ranger / Vodič (w/d/m) Bratislava

TIER Mobility

TIER Mobility

Bratislava, Slovakia
Posted on Friday, August 11, 2023

As Europe's leading provider in the field of micromobility, TIER's mission is to change mobility for the better. And to do that, we need talents like you who love innovation and exciting challenges as much as we do. Help us make mobility more sustainable and become part of the team!
Let's #changemobilityforgood

VAŠE ÚLOHY

Budete:

 • Jazdiť po meste a starať sa o naše e-kolobežky výmenou batérií a ich premiestňovaním

 • Poskytnete našim jazdcom tú najlepšiu zákaznícku skúsenosť tým, že zabezpečíte, aby naše kolobežky boli vždy plne nabité, správne umiestnené na ulici a bezpečné pre ďalšieho používateľa

 • Skontrolujete a zdokumentujte všetky potrebné poškodenia alebo opravy po prípade malé opravy vykonáte na mieste

 • Budete nápomocný svojim kolegom a manažérovi v sklade.

 • Stanete sa naším zástupcom TIER a pomôžete nám posunúť našu víziu vpred: “Budúcnosť čistých a udržateľných miest”

TIETO SCHOPNOSŤI A KVALIFIKÁCIE SÚ VÍTANÉ

 • Ste držiteľom vodičského preukazu EÚ typu B minimálne 1 rok a jazdíte bezpečne

 • Máte záujem o elektronickú mobilitu a motiváciu zmeniť mobilitu navždy

 • Inteligentný, praktický a zorganizovaný

 • Hovoríte po anglicky

 • Ste flexibilní pri práci cez víkendy a/alebo nočné zmeny*

 • Predchádzajúce skúsenosti v oblasti dodávky a logistiky sú výhodou

*V závislosti od miesta sa pracovné zmeny môžu líšiť.

TOTO VÁS MÔŽE INŠPIROVAŤ*

 • Užite si bezplatné jazdy na našich e-kolobežkách.
 • Počas pracovnej zmeny budete plne zásobení všetkými nástrojmi a vybavením, ktoré potrebujete.
 • Budete pracovať v priateľskom a medzinárodnom tíme v jednom z našich skladov.
 • Strávite kvalitný čas so svojimi kolegami na pravideľných teambuildingoch.
 • Sme agilní, rastieme a vy tiež! V TIER je priestor pre exponenciálny profesionálny a osobný rozvoj a priestor na to, aby ste mali obrovský vplyv na budúce podnikanie TIER
 • Pracovisko s cieľom a poslaním zmeniť mestskú mobilitu navždy

*Vaše výhody sa môžu líšiť v závislosti od roly a miesta výkonu práce.*


THE ROLE AND YOUR IMPACT AT TIER

 • Drive a TIER-provided van around your city in order to maintain TIER’s fleet of vehicles (e-scooters)

 • Collect, redistribute, and swap the batteries of our vehicles using our proprietary in-house app

 • Check and document any damage or repairs needed, and carrying out minor repairs on site

 • Work with colleagues and the Operations Manager in the city to improve operational processes and ensure a great service for residents in the city

YOU’LL FIT GREAT WITH THESE SKILLS AND QUALIFICATIONS

 • A valid EU class B driving license

 • Knowledge of using smartphones / apps

 • Slovak language skills are required, basic English language skills

 • Ability to work conscientiously and with a focus on safety

 • Flexible to work on weekends and/or during night

 • Prior experience in delivery & logistics is valuable but not required

THIS MAY INSPIRE YOU*

 • Enjoy free rides on our e-scooters and e-bikes to explore your city

 • You will be fully supplied with all tools and equipment you need during your shift

 • You will work on a friendly and international team in one of our Warehouses

 • Take advantage of your team event budget to spend quality time with your colleagues

 • We’re agile, we’re growing and so will you! At TIER, there’s space for exponential professional and personal development and room to make a huge impact on the business going forward

 • A workplace with a purpose and the mission to change urban mobility for good

*Depending on the role and location your benefits may differ.

We actively encourage a diverse and inclusive environment that fosters each employee’s individuality at TIER. We take affirmative action to ensure equal opportunity for your application, regardless to your nationality, ethnic or national origin, skin color, religion, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Come as you are and join our ride!

In case you are living with disabilities, chronic illness or neurodiversity please inform us, to provide you with the proper assistance in the application process.

If we could spark your interest and you want to change mobility for good with us, apply now and let us know why you’re the one for the job! We encourage everyone to apply and grow with us. Even if you may not tick all the boxes of the requirements, we are happy to hear about the value you can add to the team. We are all learners!

We are looking forward to your application!